SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristovo veľkonočné tajomstvo v liturgickom slávení
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1067

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: PREO LITURGIA?

1067 Toto dielo vykpenia udstva a dokonalej oslavy Boha, ktorho predohrou boli vek Boie skutky uprostred udu Starho zkona, uskutonil Kristus Pn predovetkm vekononm tajomstvom svojho poehnanho umuenia, zmtvychvstania a slvneho nanebovstpenia. V tomto tajomstve ,svojou smrou nau smr premohol a svojm zmtvychvstanm obnovil nm ivot. Lebo z boku Krista zosnulho na kri sa zrodilo obdivuhodn tajomstvo celej Cirkvi. (571) Preto Cirkev v liturgii slvi predovetkm vekonon tajomstvo, ktorm Kristus zavil dielo naej spsy.

KKC1068

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: PREO LITURGIA?

1068 Toto Kristovo tajomstvo Cirkev ohlasuje a slvi vo svojej liturgii, aby veriaci z neho ili a svedili o om vo svete:
Liturgia toti, ktorou sa ,uskutouje dielo nho vykpenia, nadovetko v boskej eucharistickej obete, najvmi prispieva k tomu, aby veriaci svojm ivotom prejavovali a inm odhaovali Kristovo tajomstvo a skuton povahu pravej Cirkvi.