SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristove skutky, ktoré ho umožňujú poznať ako Božieho Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC438


438 Jeiovo mesiske posvtenie(727) ukazuje jeho bosk poslanie. To znamen i samo jeho meno, lebo menom Kristus sa mieni ten, ktor pomazal, aj ten, ktor bol pomazan, aj samotn pomazanie, ktorm bol pomazan: pomazal Otec, pomazan bol Syn, [a to] v Duchu, ktor je pomazanie. Jeho ven mesiske posvtenie bolo zjaven v ase jeho pozemskho ivota pri krste,(535) ktor prijal od Jna, ke ho Boh pomazal Duchom Svtm a mocou (Sk 10,38), aby sa stal znmym Izraelu (Jn 1,31) ako jeho Mesi. Jeho iny a slov ho umonia pozna ako Boieho Svtho.