SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKontemplácia svätých obrazov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1162

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: II. Ako slvi?
       tma: SVT OBRAZY

1162 Krsa a farba obrazov podnecuj moju modlitbu.(2502) Kvety na obraze psobia na [mj] pohad a podobne ako lka obastuj mj zrak a pozvona vnaj do due Boiu slvu. Kontemplcia svtch obrazov spojen s meditciou o Boom slove a so spevom liturgickch hymnov sa zapja do harmnie znakov slvenia, aby sa slven tajomstvo vtlailo do pamti srdca a potom sa prejavilo v novom ivote veriacich.