SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKontemplácia Ježiša
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2715

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: III. Kontemplatvna modlitba
       tma: 

2715 Kontemplatvna modlitba je pohad viery upret na Jeia. Ja sa dvam na neho a on sa dva na ma, hovorieval za ias svojho svtho farra sedliak z Arsu, ktor sa modlil pred svtostnkom. (1380) Tto pozornos voi Jeiovi je zrieknutm sa svojho ja. Jeho pohad oisuje srdce. Svetlo Jeiovho pohadu osvecuje zrak nho srdca. U ns vidie vetko vo svetle jeho pravdy a jeho scitu so vetkmi umi. Kontemplatvna modlitba obracia svoj pohad aj na tajomstv Kristovho ivota.(521) U tak vntornmu poznaniu Pna, aby sme ho vmi milovali a lepie nasledovali.