SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKedy možnosť udeliť sviatosť pokánia kresťanom nekatolíkom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1401


1401 Ke sa poda sudku ordinra vyskytne naliehav potreba,(1483) katolcki vysvten sluobnci mu udeli sviatosti (Eucharistiu, sviatos poknia a pomazanie chorch) aj inm kresanom, ktor nie s v plnom spoloenstve s Katolckou cirkvou, ak o ne dobrovone poiadaj; v takom prpade je potrebn, aby vyznvali katolcku vieru, o sa tka tchto sviatost, a aby mali potrebn dispozcie. (1385)