SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovIndividuálne vyznanie hriechov a spoločné slávenie sviatosti pokánia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1482

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: XI. Slvenie sviatosti poknia
       tma: 

1482 Sviatos poknia sa me uskutoni aj v rmci spolonho slvenia, pri ktorom sa kajcnici spolone pripravia na spove a spolone vzdvaj vaky za prijat odpustenie. V tomto slven je osobn vyznanie hriechov a individulne rozhreenie zalenen do liturgie Boieho slova s taniami a homliou, so spolonm spytovanm svedomia, spolonou prosbou o odpustenie, spolonou modlitbou Ote n a spolonm poakovanm. Toto spolon slvenie jasnejie vyjadruje eklezilnu povahu poknia. Nech by sa vak sviatos poknia slvila akokovek, je vdy u samou svojou povahou liturgickm,(1140) a teda eklezilnym a verejnm slvenm.