SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEschatologický význam sviatosti pokánia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1470

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: IX. inky sviatosti poknia
       tma: 

1470 Ke sa hrienik v tejto sviatosti zveruje milosrdnmu Boiemu sdu, uritm spsobom anticipuje sd,(678, 1039) ktormu bude podroben na konci tohto pozemskho ivota. Lebo teraz, v tomto ivote sa nm poskytuje monos voli si medzi ivotom a smrou a len krajc cestou obrtenia, meme vojs do Boieho krovstva, z ktorho ak hriech vyluuje. Ke sa hrienik vierou a poknm obracia ku Kristovi, prechdza zo smrti do ivota a nepjde na sd (Jn 5,24).