SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo znamená apostáza
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2089


2089 Nevera je nedbanlivos o zjaven pravdu(162) alebo dobrovon odmietnutie shlasu s ou. Herza je tvrdoijn popieranie,(817) po prijat krstu, nejakej pravdy, ktor treba veri boskou a katolckou vierou, alebo tvrdoijn pochybovanie o nej; apostza je pln odvrhnutie kresanskej viery; schizma je odmietnutie podriadi sa rmskemu ppeovi alebo odmietnutie spoloenstva s lenmi Cirkvi, ktor s mu podriaden.