SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
  kapitola: PRVÁ KAPITOLA SVIATOSTI UVÁDZANIA DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
    článok: 1. článok SVIATOSŤ KRSTU
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé1. článok SVIATOSŤ KRSTU

1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

zobraziť celéI. Ako sa volá táto sviatosť?

zobraziť celéII. Krst v ekonómii spásy

zobraziť celéIII. Ako sa slávi sviatosť krstu?

zobraziť celéIV. Kto môže prijať krst?

zobraziť celéV. Kto môže krstiť?

zobraziť celéVI. Nevyhnutná potreba krstu

zobraziť celéVII. Krstná milosť

zobraziť celéZhrnutie