SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

VIERA - Vlastnosti a povaha viery

Istota viery 157
Jedna viera 172-175, 866
Nevyhnutnosť viery 161, 183,846
Odpoveď človeka na Boží dar 142
Rast v chápaní viery 94-95, 156-159, 176
Sloboda viery 160
Úkon viery neodporuje ani slobode, ani rozumu 154-155, 180
Viera ako osobný úkon a svedectvo pre iných 166
Viera ako začiatok večného života 163-165
Viera je Boží dar 153, 162, 179,298,2005
Vieraje oddanosť celého človeka Bohu 143,155,176,2609
Vytrvalosť vo viere 162