SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ÚMYSEL

Čistota úmyslu 2520
Definícia úmyslu 1752
Lož a úmysel podviesť 2152
Morálnosť niektorých činov treba hodnotiť nezávisle od úmyslu 1756
Odsúdeniahodné úmysly 2117, 2282
Úmysel ako základný prvok pri morálnom hodnotení činov 1750-1751
Úmysel ani cieľ neospravedlňuje prostriedky 1753, 1759,2399
Úmysel srdca a túžby 682, 2534
Jeden čin a viacero úmyslov 1752
Zlý úmysel robí zlým čin sám osebe dobrý 1753