SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

TÚŽBA

porov. Žiadostivosť

Boj proti nezriadeným túžbam 2520
Človek ajeho túžba po Bohu 2548-2550,2557,2566,2589,2709,2784
Hnev ako túžba po pomste 2302
Ježišova túžba 607, 1130
Miernenie a ovládanie túžby 1809
Odsúdenie nezriadenej túžby 1871,2336,2380,2480,2535-2540
Túžba ako vášeň 1772
Túžba Ducha Svätého 2541-2543, 2737,2764
Túžba modliť sa 2601
Túžba ohlasovať Krista 425, 429
Túžba po Bohu 27-30, 2736
Túžba po Božom kráľovstve 2632, 2818
Túžba po dobre 1707, 1765
Túžba po druhom Kristovom príchode 524
Túžba po obrátení 1431
Túžba po peniazoch 2424
Túžba po šťastí 1718-1719,1725,2548
Závisť ako túžba po dobrách druhého 2539,2553