SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

CIRKEV a jej pôvod

Apoštoli ako základné kamene Cirkvi 642
Cirkev naznačená v predobrazoch od začiatku sveta 760
Cirkev pripravovaná v Starej zmluve 761-762
Cirkev v Otcovom pláne 759, 761
Cirkev založil Ježiš Kristus 763-766, 874
Kristus ako živý kameň Cirkvi 552
Peter ako skala, na ktorej sa buduje Cirkev 552, 881
Začiatok Cirkvi 124,763,766-767, 1185
Zjavenie Cirkvi v deň Turíc 767, 1076