SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

RÍMSKY PÁPEŽ

882

Biskupské kolégium a rímsky pápež 880-887,895, 1559
Božia pomoc rímskemu pápežovi 892
Neomylnosť rímskeho pápeža 891
Rímsky pápež je spojený s každým slávením Eucharistie 1369
Úrady, moc a autorita rímskeho pápeža 100,882,892,937,1463,2034