SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

PRIKÁZANIE - Prikázanie lásky

Desatoro ako rozvinutie prikázania lásky 16, 1697,2067
Evanjeliové rady a prikázanie lásky 1973-1974,1986
Láska ako najväčší morálny príkaz 1889
Láska ako Kristovo nové prikázanie 782,1823,1970,2074
Milovať blížneho 2196-2557
Milovať Boha 2083-2195
Prikázanie lásky ako prvé prikázanie 575, 1337,2055
Starý Zákon a prikázanie lásky 1968,1984-1985
Zachovávať Kristove prikázania 1824