SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ADOPCIA / ADOPTOVANIE

Adopcia a dedičstvo večnej blaženosti 1,294
Adopcia človeka za Božieho syna skrze Ježiša Krista 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782,2798, 2825
Adopcia v Božom pláne 1,52,257
Adoptovanie za synov robí ľudí Božími synmi 257, 1077
Adoptovanie za synov robí ľudí Kristovými spoludedičmi 2009
Boh adoptuje sviatosťami 537, 1129,1265, 1279
Boh je slobodný v adopcii 52, 257,1996
Iniciatíva Boha Otca v adopcii 270,2782
Kristus nie je adoptívny syn 2673, 2717,2740, 2745, 2766
Účinky adopcie 654, 1709, 2784
Veľkodušné prijatie opustených detí za svoje 2379