SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

POSVÄTNÝ STAV - EPISKOPÁT

porov. Biskup

Mandát rímskeho biskupaje nevyhnutne potrebný na právoplatnú vysviacku biskupa 1559
Odovzdanie apoštolského poslania 1556
Plnosť sviatosti posvätného stavu 1557
Vysviacka udeľuje poslanie posväcovať, učiť a spravovať 1558