SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

PETER (apoštol)

Peter ako hlava apoštolov 552, 765,880-881
Peter ako svedok Kristovho zmŕtvychvstania 641-642
Petrova viera v Krista 153, 424, 440,442
Petrove úlohy 552, 642, 881
Petrovo zapretie a obrátenie 1429,1851
Rímsky biskup, pozri Rímsky pápež