SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

PATRIARCHOVIA

porov. Praotcovia

Patriarchovia ako koreň Cirkvi 755
Úctievanie patriarchov v Starom zákone 61