SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

OTEC - Činy človeka voči Bohu Otcovi

Modliť sa k Bohu Otcovi 1695, 2564,2601, 2610, 2613, 1664, 2735-2736, 2742
Plniť vôľu Boha Otca 2603, 2611
Prístup ľudí k Bohu Otcovi 51, 683,1204
Prosby prednášané Bohu Otcovi 434,1109,1352-1353,2605
Vzdávanie vďaky a chvály Bohu Otcovi 1359-1361