SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

OTEC - Činy Boha Otca

Boh, jediný Otec všetkých ludí 172,239-240
Boh, milosrdný Otec 1439, 1449
Boh Otec ako prameň a cieľ liturgie 1077-1083
Činy Boha Otca voči luďom 219, 443,845,1050,1153,2466,2714
Činy Boha Otca voči Synovi Ježišovi 648
Dialóg medzi Bohom Otcom a luďmi 104
Kristus, Otcovo Slovo 65
Otec, prameň a pôvod celého božstva 245-246, 248
Plán Boha Otca 759
Prozreteľnosť a láska Boha Otca voči všetkým luďom 17,305
Trojica a Boh Otec 253-255, 258
Vôľa Boha Otca 541
Vzťah medzi Bohom Otcom a Ježišom Kristom 151,242,454,465,467,473,482,503,532,536,590,859,1224
V zťah medzi Duchom Svätým a Bohom Otcom 689, 703, 729
Zjavenie Boha Otca 79, 516
Zvolanie Abba, Otče 742, 2777