SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

OBETA - Eucharistická obeta

porov. Eucharistia

Cieľ slávenia eucharistickej obety 1382,1414
Dôležitosť eucharistickej obety 1113
Eucharistia ako sprítomnenie Kristovej obety 1330
Eucharistická obeta ako pamiatka Kristovej obety 611,1358,1362-1372
Eucharistická obeta ako prameň a vrchol mravného života 2031
Eucharistickú obetu prináša sám Kristus 1410
Kristova prítomnosť v eucharistickej obete 1088
Účasť veriacich na Kristovej eucharistickej obete 618,1419
Ustanovenie eucharistickej obety 1323