SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

NOVÁ ZMLUVA

porov. Nový zákon

Apoštoli ako kňazi Novej zmluvy 611,859, 1337
Cirkev a Zmluva 759, 778, 796, 839,840
Eucharistia a Nová zmluva 610, 611,1339,1365,1410,1846
Ježišova obriezka ako znak zmluvy 527
Kalich Novej zmluvy 612
Kristus ako definitívna Božia zmluva 73
Kristus ako jediný kňaz Novej zmluvy 662,1348, 1365,1410
Nedeľný kult a Zmluva 2176
Oltár a Nová zmluva 1182
Starý zákon a Nová zmluva 577, 1964