SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

BOH robí pre ľudí

Dáva Ducha Svätého 741, 1993
Dáva milosť 1996,2008, 2021,2023-2024
Dáva spásu 15,74,169,430-31,1949
Dovršuje v človeku, čo začal 2001
Hovorí človekovi 715, 1777, 1795,2700
Laikom zveruje apoštolát 900
Odpúšťa hriechy 208, 1440-1442
Pohýna vôľu človeka konať dobro 27,51-52,152-154,162,179,1724,1742, 1811-1813, 1817, 1821, 1830-1831, 1848,1849,1989,1994,1999,2001-2002,2008,2021-2022
Posiela Ježiša 422, 457-458
Povoláva k láske 1604, 2331
Požehnáva všetky živé bytosti 1080-1081
Sľubuje Abrahámovi potomstvo 706
Udeľuje ospravodlivenie 1994,2020
Uskutočňuje vrcholné dielo Eucharistie 1325
Ustanovuje svoj ľud 781
Uzatvára s Izraelom zmluvu 2060
Vedie pomocou morálneho zákona 708,1776, 1950-1951, 1961, 1975, 1981,2063
Vkladá do ľudského srdca túžbu po štastí 1718, 1721, 1725, 1818
Vlieva do duše veriacich teologálne čnosti 1812-1813, 1840
Volá do Kráľovstva 1726
Volá k modlitbe 2567, 2591
Volá k pravde 160,410
Volá k svätosti 2012-2014
Volá k večnému životu 1011, 1998
Vyzýva na zmierenie 1442
Zjavuje Desatoro 2058-59
Zjednocuje človeka s Bohom 950,1027, 1033, 2305
Zmilúva sa 1422, 1846, 1870
Zveruje úlohu chrániť život 2271