SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

LITURGIA - LITURGICKÝ ROK

1168

Liturgický rok ako rozvinutie veľkonočného tajomstva 1171
Pamiatka Panny Márie 1172, 1370
Pamiatka svätých 1173
Veľkonočné tajomstvo ako základ výkladu liturgického roka 1168-1169
Prežívanie veľkých udalostí dejín spásy v liturgickom roku 1095