SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

LÁSKA a sviatosti

Eucharistia ako sviatosť lásky 1323,1394-1395, 1416
Katechumeni a láska 1248-1249
Krst a láska 1269, 1273, 1997,2156,2165
Manželstvo a láska 1643, 1654
Sviatosť zmierenia a láska 1434, 1466
Sviatosti uvádzania do kresthnského života a napredovanie v láske 1212
Sviatostný život a dozrievanie v láske 1134