SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRST - Účinky krstu

1262

Apoštolát, úloha vyplývajúca z krstu 871,900, 1268
Dar teologálnych čností a dary Ducha Svätého 1266
Dar viery a nového života 168, 1236,1253-1255
Charakter, nezmazateľný duchovný znak 1272-1274, 1280
Konečná spása a krst 1023, 2068
Krst nás robí údmi Kristovho tela 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-1270,1279,1694,2565,2782,2791,2798
Nové stvorenie narodené v Duchu 168,507,683, 1010, 1227, 1262, 1265-1266,1277, 1279
Odpustenie hriechov 403, 405, 628,977-980,981,985, 1213, 1216, 1262-1266,1279,1434,1694,2520
Ospravodlivenie a krst 1987, 1992,2020,2813
Oživujúci účinok Božieho slova v krste 1228
Posvätenie a krst 2813
Posvätenie na sväté kňazstvo 1119,1141,1305,1546,1591
Práva a povinnosti vyplývajúce z krstu 1269-1270
Spoločenstvo s Cirkvou 838, 846, 1267-1270, 1273, 1277, 1279
Účasť na živote Najsvätejšej Trojice 265
Vstup do Cirkvi, Božieho ľudu 782,784, 804, 846, 950, 1185, 1277
Zjednotenie s Kristom v krst 790, 1002,1010,1227