SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRST

porov. Sviatosť/ti

Apoštoli a poslanie krstiť 1223, 1276
Cirkev a krst 846, 866, 1226-1228, 1267
Čistota a krst 2345, 2348, 2355
Deti, ktoré zomreli bez krstu 1261,1283
Duch Svätý a krst 691, 694, 698, 701, 798,1274,2017,2670
Jednota kresťanov a krst 855,1271
Ježišov krst 535-537,556, 565, 608, 701,1223-1225, 1286
Kresťanské meno a krst 2156, 2165
Kresťanský život založený na krste 1266
Kristova milosť a krst 1255, 1262-1274,1279,1997,1999
Kristovo umučenie a kríž ako prameň krstu 1225
Kristovo umučenie a krst 565, 1225
Krst ako sviatosť viery 1236, 1253
Krst detí 403, 1231, 1233, 1250-1252,1282,1290
Krst dospelých 1247-1249
Krst Jána Krstiteľa 523,720
Krst krvi 1258
Krstná milosť 1262-1266, 1308
Krstné sľuby 1185,1254,2101,2340
Kto môže prijať krst 1246-1247
Názvy krstu 1214-1216
Nevyhnutná potreba krstu 846, 1257-1261,1277
Obrátenie a krst 1427-1429
Predobrazykrstu 117,527,1094,1217-1222
Príprava katechumenov na krst 281
Rehoľné zasvätenie a krst 916, 931,945
Spása katechumenov, ktorí zomrú bez krst 1259, 1281
Túžbapokrste 1258-60, 1281; Viera a krst,172, 1226, 1236, 1253-1255
Význam krstu 628, 950, 1213-1214, 1220,1227-1228,1234-1245,1262,1617
Vyznanie viery a krst 14, 167, 189,1064