SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRISTUS - Kristovo telo

Duch Svätý a Kristovo telo 797-798,1084,1108
Eucharistia a Kristovo telo 1323, 1331,1339, 1374-1375, 1382, 1391, 1393,1416
Každodenný chlieb a Kristovo telo 2835,2837,2861
Kristova smrť a smrť jeho tela 627,630
Mária a Kristovo telo 466, 488,973
Obeta Kristovho tela 606, 610,621
Oslávenie Kristovho tela 659
Pravá ľudská prirodzenosť Kristovho tela 476
Premenenie chleba na Kristovo telo 1106,1333,1353,1376,1411,1413
Prijímanie a Kristovo telo 1385
Spoločenstvo veriacich a Kristovo telo 948,960
Uctievanie Kristovho tela 103, 141
Zmŕtvychvstanie Kristovho tela 640,645-646,648,657