SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

CHUDOBNÍ

porov. Núdzni

Chudobní v duchu 709, 716, 1716,2544-2547
Chudobný Kristus 517, 525, 544,1351,2407
Eucharistia zaväzuje voči chudobným 1397
Nebeské kráľovstvo a chudobní 544
Preteky v zbrojení ako poškodzovanie chudobných 2329
Solidarita bohatých národov s chudobnými 2439-2440
StarostIivosť 0 chudobných a láska k nim 886, 1033, 1435, 1825, 1941,2208,2405,2443-2449