SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

APOŠTOL

Apoštolské ohlasovanie 76
Cirkev a apoštoli 688, 756, 857, 865,869, 1342,2032
Duch Svätý a apoštoli 244, 746, 798,1287,1288, 1299, 1302, 1315, 1485,1556
Katechéza apoštolov 1094
Krst a apoštoli 1226
Moc apoštolov odpúšťať hriechy 981,983,984,1442,1444,1485,1586
Nástupcovia apoštolov 77, 861-863, 892,938,1313,1560,1562,2068
Odovzdávanie Božieho slova a apoštoli 3, 81, 84, 96, 126, 571
Odovzdávanie viery a apoštoli 171, 173,605,815,8]6,889, 1124
Prijímanie učenia apoštolov 87, 949,2624
Služba zmierenia a apoštoli 981, 1442,1461
Svedectvo apoštolov 664, 1518
Sviatosť posvätného stavu a apoštoli 1087,1536,1565,1576,1577,1594
Ustanovenie Eucharistie a apoštoli 610,611,1337,1339-1341
Vkladanie rúk a apoštoli 699, 1288,1299,1315
Vyvolenie a povolanie apoštolov 2, 75,96, 858-60, 873, 935, 1086, 1120,1122, 1575,2600
Význam slova apoštol 858
Zbor apoštolov 880
Zjavenia Zmŕtvychvstalého a apoštoli 641-642,644-645,647