SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DUCH SVÄTÝ

Cieľ poslania Ducha Svätého 1108
Človek ako chrám Ducha Svätého 364,782,2519
Človek má účasť na svetle a sile Ducha Svätého 1704
Duch Svätý jednej podstaty s Otcom a Synom 685, 689
Duch Svätý vo Vyznaní viery 190
Kresťan ako chrám Ducha Svätého 1197, 1265
Kresťan pomazaný Duchom Svätým 1241
Milosť Ducha Svätého a ospravodlivenie 1987-1995,2003
Moc Ducha svätosti uznaná vo svätorečených 828
Modliť sa s Duchom Svätým a v zhode s ním 2736, 2756
Najsvätejšia Trojica a Duch Svätý 253-255,263
Nový zákon Ducha Svätého 782
Obnova v Duchu Svätom 1215
Prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého v schopnostiach človeka 1813
Prosba o vyliatie Ducha Svätého 1083,1196, 1299, 1353, 2670-2672
Rúhanie proti Duchu Svätému 1864
Túžby Ducha Svätého sú proti túžbam tela 2541-2543
Význam pojmu Duch 691
Začiatok života v Duchu Svätom 1231
Zjavenie Ducha Svätého 243-245, 683,686-687