SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ŽIDIA

porov. lzrael

Boží zákon a židovský ľud 708-710, 1965
Božie zjavenie Židom 201,228, 287-288,2085
Vzťah Cirkvi k židovskému národu 839
Vzťah medzi Židmi a Ježišom 581
Zjavenie Božieho mena Židom 203-204,209,214
Židia a zachovávanie Zákona 578-579
Židia nie sú kolektívne zodpovední za Ježišovu smrť 597-599
Židovská liturgia a kresťanská liturgia 1096
Židovská modlitba v dejinách spásy 2591-2597