SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ZÁSLUHA

2006-2011

Človek má účasť na Kristových zásluhách 2008-2009
Definícia a pojem zásluhy 2006
Kristus ako prameň našich zásluh 1476,2011
Milosť a zásluha 1708,2008-2009,2011,2025-2027
Pred Bohom človek nemá skutočnú zásluhu 2007
Zásluhy svätých 956, 1477