SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ZÁKON

porov. Starý zákon a Nový evanjeliový zákon

Definícia zákona 1950-1951
Ekonómia zákona a milosti oslObodzuje srdce 2541
Ľudský zákon sa odvodzuje z večného zákona 1902
Láska je naplnením Zákona 2196
Rozmanité formy zákona (večný, prirodzený, zjavený a i.) 1952
Trhový zákon 2425
V právnom štáte vládne zákon, a nie svojvôľa ľudí 1904