SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZlé mocnosti napádajú Kristovo kráľovstvo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC671


671 Kristovo krovstvo je u prtomn v jeho Cirkvi, ale ete nie je zaven prchodom Kra na tto zem s mocou a vekou slvou (Lk 21,27). Toto Krovstvo ete napdaj zl mocnosti, hoci u Kristova Vek noc v zklade nad nimi zvazila.(1043) A km mu nebude vetko podroben, km nebud nov nebesia a nov zem,(769, 773) na ktorch prebva spravodlivos, nesie putujca Cirkev vo svojich sviatostiach a ustanovizniach, ktor patria k tomuto veku, tvrnos tohto sveta, ktor sa poma, a sama ije uprostred stvoren, ktor vzdychaj a zvjaj sa v prodnch bolestiach a doteraz a oakvaj zjavenie Boch det. (1043, 2046) Preto sa kresania modlia, najm pri slven Eucharistie, aby urchlili Kristov druh prchod, (2817) ke ho vzvaj: Pr, Pane (Zjv 22,20).