SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZdroj túžby evanjelizovať
Zobrazova/Nezobrazova

KKC429

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: DRUH KAPITOLA VERM V JEIA KRISTA, JEDNORODENHO BOIEHO SYNA
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: V SRDCI KATECHZY: KRISTUS

429 Z tohto lskyplnho poznania Krista sa rod tba ohlasova ho,(851) evanjelizova a privdza inch k shlasu viery v neho. Ale zrove sa pociuje potreba tto vieru oraz lepie pozna. Preto poda poradia Vyznania viery sa uved najprv Jeiove hlavn tituly: Kristus, Bo Syn, Pn (2. lnok). Vo Vyznan viery sa potom vyznvaj hlavn tajomstv Kristovho ivota: tajomstvo jeho vtelenia (3. lnok), jeho Vekej noci (4. a 5. lnok) a napokon jeho oslvenia (6. a 7. lnok).