SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZávažnosť úmyselnej eutanázie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2324

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2324 myseln eutanzia je vradou, nech by boli akkovek jej formy a dvody. Je v zvanom rozpore s dstojnosou udskej osoby a s ctou k ivmu Bohu, jej Stvoriteovi.