SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVzdávanie vďaky a chvály Otcovi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1358


1358 O Eucharistii treba teda uvaova:
ako o vzdvan vaky a chvly Otcovi;
ako o obetnej pamiatke Krista a jeho tela (Cirkvi);
ako o Kristovej prtomnosti mocou jeho slova a jeho Ducha.

KKC1359


1359 Eucharistia, sviatos naej spsy, ktor Kristus uskutonil na kri, je aj obetou chvly na vzdvanie vaky za dielo stvorenia. V eucharistickej obete je cel stvorenie milovan Bohom(293) predloen Otcovi skrze Kristovu smr a jeho zmtvychvstanie. Cirkev me skrze Krista prina obetu chvly na vzdvanie vaky za vetko dobr, krsne a spravodliv, o Boh urobil v stvoren a v udstve.

KKC1360


1360 Eucharistia je obetou vzdvania vaky Otcovi,(1083) je dobroreenm ktorm Cirkev vyjadruje svoju vanos Bohu za vetky jeho dobrodenia, za vetko, o vykonal stvorenm, vykpenm a posvtenm. Eucharistia znamen predovetkm vzdvanie vaky.

KKC1361


1361 Eucharistia je aj obetou chvly, ktorou Cirkev v mene celho stvorenstva ospevuje Boiu slvu. Tto obeta chvly(294) je mon jedine skrze Krista: on spja veriacich so svojou osobou, so svojou chvlou a so svojm prhovorom za ns, take sa obeta chvly Otcovi prina skrze Krista a s nm, aby bola prijat v om.