SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVzťahy medzi spoločnosťou a štátom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1883

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1883 Socializcia (v zmysle zospoloenovania) prina so sebou aj nebezpeenstv. Prlin zasahovanie ttu me ohrozi osobn slobodu a iniciatvu. Socilna nuka Cirkvi vypracovala takzvan princp subsidiarity (vpomoci). Poda tohto princpu nadraden spolonos nem zasahova do vntornho ivota podradenej spolonosti(2431) a pozbavi ju vlastnej kompetencie, ale ju m skr v prpade potreby podporova a pomha jej, aby svoju innos koordinovala s innosou inch zloiek spolonosti v zujme spolonho dobra.

KKC1885

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1885 Princp subsidiarity je v protiklade so vetkmi formami kolektivizmu. Vyznauje hranice zasahovaniu zo strany ttu. Je zameran na zladenie vzahov medzi jednotlivcami a spolonosami. Smeruje k nastoleniu opravdivho medzinrodnho poriadku.