SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVojenská služba a občania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2310

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Zachovanie mieru
       tma: VYVAROVA SA VOJNY

2310 Verejn moc m v takomto prpade prvo a povinnos uloi obanom povinnosti potrebn na nrodn obranu.
T, o sa venuj slube vlasti vo vojenskom ivote,(2239, 1909) s sluobnkmi bezpenosti a slobody nrodov. Ak si sprvne plnia svoju lohu, naozajstne prispievaj k spolonmu dobru a k udraniu pokoja.