SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVerejný život a občania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1915

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: III. Zodpovednos a as
       tma: 

1915 Obania sa maj, pokia je to mon, aktvne zastova(2239) na verejnom ivote. Spsoby tejto asti mu by v rozlinch krajinch a kultrach rozdielne. Treba chvli spsob konania tch nrodov, v ktorch o najv poet obanov m as na verejnch zleitostiach v pravej slobode.