SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC281

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 4. odsek STVORITE
odstavec: 
       tma: 

281 Preto sa tania Vekononej viglie, ktor je slvenm novho stvorenia v Kristovi, zanaj opisom stvorenia.(1095) V byzantskej liturgii je tento opis vdy prvm tanm na viglie vekch sviatkov Pna. Poda svedectva starovekch autorov tak ist postup zachovvala aj prprava katechumenov na krst.

KKC 1217


1217 Cirkev v liturgii Vekononej viglie pri poehnan krstnej vody slvnostnm spsobom pripomna vek udalosti dejn spsy, ktor u boli predobrazmi tajomstva krstu:
Boe, tvoja neviditen moc zzrane inkuje prostrednctvom sviatostnch znakov. Stvoril si vodu a mnohorakm spsobom si ju pripravoval, aby nm naznaovala milos krstu.

KKC1254


1254 U vetkch pokrstench, u det i dospelch, m viera po krste rs. Preto Cirkev kad rok na Vekonon vigliu(2110) slvi obnovenie krstnch subov. Prprava na krst privdza iba na prah novho ivota. Krst je prameom novho ivota v Kristovi, z ktorho vyviera cel kresansk ivot.

KKC2719

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: III. Kontemplatvna modlitba
       tma: 

2719 Kontemplatvna modlitba je spoloenstvo lsky, ktor prina ivot za mnohch v takej miere, v akej je shlasom zotrva v noci viery.(165) Vekonon noc zmtvychvstania prechdza nocou smrtenej zkosti a hrobu. To s tri siln chvle Jeiovej hodiny, ktor nm jeho Duch (a nie telo, ktor je slab) dva preva v kontemplatvnej modlitbe. Treba privoli, aby sme bedlili hodinu s nm. (2730)