SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýmenná spravodlivosť a občania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2411

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2411 Zmluvy podliehaj vmennej (komutatvnej) spravodlivosti,(1807) ktor riadi vmeny medzi osobami a intitciami pri presnom repektovan ich prv. Vmenn spravodlivos prsne zavzuje; vyaduje ochranu vlastnckych prv; platenie dlb a plnenie slobodne uzavretch zvzkov. Bez vmennej spravodlivosti nie je mon nijak in forma spravodlivosti.
Vmenn spravodlivos (iustitia commutativa) sa rozliuje od zkonnej spravodlivosti (iustitia legalis), ktor sa tka toho, m je oban zaviazan voi spolonosti, a od rozdeujcej spravodlivosti (iustitia distributiva), ktor riadi to, m je spolonos zaviazan voi obanom merne k ich daniam a potrebm.