SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTuríce, deň plného zjavenia Najsvätejšej Trojice
Zobrazova/Nezobrazova

KKC732

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: TURCE

732 V ten de je plne zjaven Najsvtejia Trojica.(244) Od toho da je Krovstvo, ktor ohlasoval Kristus, otvoren pre tch, o v neho veria: v krehkom tele a vo viere u maj as na spoloenstve Najsvtejej Trojice. Duch Svt svojm prchodom,(672) ktor neprestva, uvdza svet do poslednch ias, do obdobia Cirkvi, do zdedenho, ale ete nezavenho Krovstva:
Videli sme prav svetlo, prijali sme nebeskho Ducha, nali sme prav vieru: klaniame sa nedelitenej Trojici, lebo ona ns spasila.