SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTrvalá Kristova prítomnosť v Eucharistii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1377


1377 Kristova eucharistick prtomnos sa zana vo chvli konsekrcie a trv, km jestvuj eucharistick spsoby. Kristus je prtomn cel a pln pod jednm i druhm spsobom a cel a pln v kadej ich asti, take lmanie chleba Krista nedel.