SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovStarý zákon ako príprava na evanjelium
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1964

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: II. Star (zjaven) zkon
       tma: 

1964 Star (zjaven) zkon je prpravou na evanjelium.(122) Zkon bol pre nich vchovou i predpoveou budcich skutonost. Predpoved a ohlasuje dielo oslobodenia od hriechu, ktor sa uskuton v Kristovi, a poskytuje spisom Novho zkona obrazy, typy a symboly na vyjadrenie ivota poda Ducha. Zkon je napokon doplnen uenm pounch (sapiencilnych) knh a prorokov, ktor ho zameriavaj na nov zmluvu a na nebesk krovstvo.
V obdob Starho zkona boli niektor udia, ktor mali lsku a milos Ducha Svtho a oakvali najm duchovn a ven prisbenia. Poda toho u patrili k Novmu zkonu. Podobne aj v obdob Novho zkona s niektor telesn udia, ktor ete nedosiahli dokonalos novho zkona. Tchto bolo treba i v Novom zkone(1828) privies k nostnm skutkom strachom pred trestami a niektormi asnmi prisbeniami. Star (zjaven) zkon dval sce prikzania lsky, ale nedval Ducha Svtho, skrze ktorho ,Boia lska je rozliata v naich srdciach (Rim 5,5).