SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSPOLUZODPOVEDNOSŤ a spoločné dobro
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2240


2240 Podriadenos autorite a spoluzodpovednos za spolon dobro vyaduj z morlneho hadiska plati dane, uplatova volebn prvo a brni krajinu:(2265)
Dvajte kadmu, o ste dln: komu da, tomu da, komu clo, tomu clo, komu bze, tomu bze, komu es, tomu es (Rim 13,7).
Kresania bvaj vo svojej vlasti, ale ako njomnci. Vetko maj spolon s ostatnmi ako obania a vetko znaj ako cudzinci Ustanoven zkony poslchaj, ale svojm spsobom ivota zkony prevyuj Boh ich postavil na tak miesto, ktor nesm opusti.
Apotol ns povzbudzuje, aby sme sa modlili a vzdvali vaky za krov i za vetkch, o vykonvaj moc,(1900) aby sme mohli i tichm a pokojnm ivotom vo vetkej nbonosti a mravnej istote (1Tim 2,2).