SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRodina ako prvotná bunka spoločenského života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1882

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1882 Niektor spolonosti, ako rodina a tt, bezprostrednejie zodpovedaj udskej prirodzenosti. lovek ich potrebuje. Aby sa m viemu potu jednotlivcov umonila as na spoloenskom ivote,(1913) treba napomha vytvranie slobodne volench zdruen a intitci s ciemi ekonomickmi, socilnymi, kultrnymi, rekreanmi, portovmi, profesionlnymi a politickmi, a to tak vntri politickch spoloenstiev, ako aj na celosvetovej rovni. Tto socializcia (v zmysle zdruovania) vyjadruje zrove prirodzen sklon, ktor pobda ud zdruova sa na dosiahnutie cieov, ktor presahuj monosti jednotlivca. Rozvja schopnosti osoby najm jej schopnos iniciatvy a zmysel pre zodpovednos. Pomha chrni jej prva.

KKC 2207

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2207 Rodina je prvotn bunka spoloenskho ivota.(1880) Je prirodzenm spoloenstvom, v ktorom s mu a ena povolan(372) k darovaniu seba v lske a v darovan ivota. Autorita, stlos a ivotn vzahy vntri rodiny tvoria zklady slobody, bezpenosti a bratstva v rmci spolonosti.(1603) Rodina je spoloenstvo, v ktorom si u od detstva mono osvojova morlne hodnoty, zaa uctieva Boha a sprvne uva slobodu. Rodinn ivot je uvdzanm do ivota spolonosti.