SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRodina a Božie kráľovstvo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2232

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Rodina a Boie krovstvo
       tma: 

2232 Rodinn zvzky s sce dleit, ale nie absoltne. m viac diea dorast do svojej udskej a duchovnej zrelosti a nezvislosti, tm viac sa objasuje a upevuje jeho osobitn povolanie, ktor pochdza od Boha. Rodiia maj repektova toto povolanie a pomha svojim deom, aby na odpovedali a nasledovali ho. Treba si osvoji presvedenie, e prvotnm povolanm kresana je nasledova Jeia Krista: (1618) Kto miluje otca alebo matku viac ako ma, nie je ma hoden (Mt 10,37).